مرجع تشخیص اراضی ملی و صدور سند

مرجع تشخیص اراضی ملی و نحوه صدور سند مالکیت آن

مرجع تشخصی اراضی ملی و صدور سند

 تعریف منابع ملی: به معنی اخص به شرح ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرضه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و پیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

برخی از تعاریف به شرح آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها:

1- جنگل یا مرتع بیشه طبیعی: جنگل یا مرتعی است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2- اراضی جنگلی: زمین هایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از نهال پاجوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد.مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت مزبور نبوده است.

3- آیش: زمین زراعتی است که مدتی متروک گذراند تا بهتر بتوان در آن کشت نمود و در قانون اصلاحات ارضی 1340 آیش زمین زراعتی است که حداکثر 3 سال بدون کاشت بماند.

4- مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای عرفا شناخته می شود. اراضی که آیش زراعت هستند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو بوده مشمول تعریف مرتع نیستند.

5- مرتع مشجر:چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یک صد متر مکعب باشد تعریف منابع ملی به معنی عام اصل  45 قانون اساسی باشد.

تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها به عهده وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی(جهاد کشاورزی) است که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام می نماید.

به شرح ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ملی جنگل ها مصوب 1342 ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مامورین و رقباتیکه به منظور تشخیص منابع طبیعی شده و مستثنیات اجرای مقررات مذکور مورد نیاز مامورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارند مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون قانون ملی شدن جنگل ها مستثنا است و همچنین منابع ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع (جداسازی) شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارش تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری های مربوطه تسلیم می نمایند. ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری پس از رسیدگی گواهی لازم را صادر و به ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به موارد استثنا شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

املاک خالصه
ادمین

املاک خالصه

املاک خالصه چه هستند؟ خالصه جات عبارت هستند از دهات و مراتع و بخصوص از زمان سلطنت«نادرشاه» به بعد، به دولت تعلق گرفته و به وسیله مامورین دولتی، اداره و توسط دولت، به رعایا و زارعین اجاره داده می شدند تا در آن کشت و زرع نمایند و عایداتی به دولت بپردازند. قانونی در سال

Read More »
روش تشخیص متثنیات از اراضی ملی
ادمین

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیا شده است که در این صورت یا ملی یا مرتع است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره برداری

Read More »
مرجع تشخصی اراضی ملی و صدور سند
ادمین

مرجع تشخیص اراضی ملی و صدور سند

مرجع تشخیص اراضی ملی و نحوه صدور سند مالکیت آن  تعریف منابع ملی: به معنی اخص به شرح ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرضه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و پیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو

Read More »
اسکرول به بالا
×

با سلام

به کارشناسی رسمی خوش آمدید. چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟

× درخواست کارشناسی از واتس اپ
درخواست کارشناس آنلاین