روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص متثنیات از اراضی ملی

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیا شده است که در این صورت یا ملی یا مرتع است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره برداری در زمین صورت بگیرد، به آن زمین «زمین احیا شده» می گویند.

در اینگونه پرونده ها که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنا بودن زمین است، معمولا یک پرونده، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارد. طرف دیگر پرونده هم اشخاص(حقیقی یا حقوقی) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده می شود.

هر چند تشخیص اراضی ملی از اراضی دارای سابقه احیا و کشاورزی کاری تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است اما 24 ویژگی برای تشخیص اراضی ملی از اراضی کشاورزی وجود دارد که اطلاع از آن خالی از لطف نیست.بر این اساس، اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال 1341 یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد، احیا شده یا مستثنیات است و جزو اراضی ملی به شمار نمی رود.

 • اگر عرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی (زارعی یا باغی) مرسوم و معرف باشد.
 • اگر عرفا و عملا داخل مجموعه اراضی مرزوعی منطقه یا روستا واقع باشد

اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه – چشمه – قنات – رودخانه – و …) قرار داشته باشد:

 • اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
 • اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا بنام زمین دیم زار مرسوم باشد.
 • اگر زمین دیم زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
 • اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین، جمع آوری سنگ ها و توده کردن آنها، نهر کندن دور زمین و امثال آن)
 • اگر جوی های قدیمی یا آثار جوی های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه ای در بالا دست زمین مشاهده شود.
 • اگر جوی های قدیمی یا آثار جوی های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده می شود.
 • اگر درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
 • اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع شد. معمولا اراضی واقع در بالا دست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیا شده اند.
 • اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، گاش دامداری( محل نگهداری دام)، آب انبارو امثال آن یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد.
 • اگر زمین به صورت بندسار(سیستم سنتی استحصال آب) باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آبهای جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد.
 • اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه های پایای مرتعی نباشد.
 • اگر پوشش گیاهی موجود، آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد.
 • اگر در عکس های هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ، آثار احیای قدیمی ( به شرح فوق) مشاهده شود.مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوائی را داشته باشد.
 • اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوائی که براساس عکس های هوائی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد.تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند.در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی(رنگ سفید) تعیین شده است.
 • اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ ( به ویژه در باغات دیم) و اراضی شیب دار بدهد.
 • اگر در مناطق دیم زار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیم زار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد.
 • اگر در قسمتی از اراضی، آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده می شود. معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد جداسازی دانه از کاه استفاده کنند.
 • اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم، شیار، قطعه بندی، کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده می شود.
 • اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفا بنام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
 • اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگر چه که ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سخت کوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می کردند.
 • اگر چه با اجرای مواد 2 و 56 از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی، اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید بنام دولت صادر شود ولی توجه قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

املاک خالصه
ادمین

املاک خالصه

املاک خالصه چه هستند؟ خالصه جات عبارت هستند از دهات و مراتع و بخصوص از زمان سلطنت«نادرشاه» به بعد، به دولت تعلق گرفته و به وسیله مامورین دولتی، اداره و توسط دولت، به رعایا و زارعین اجاره داده می شدند تا در آن کشت و زرع نمایند و عایداتی به دولت بپردازند. قانونی در سال

Read More »
روش تشخیص متثنیات از اراضی ملی
ادمین

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیا شده است که در این صورت یا ملی یا مرتع است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره برداری

Read More »
مرجع تشخصی اراضی ملی و صدور سند
ادمین

مرجع تشخیص اراضی ملی و صدور سند

مرجع تشخیص اراضی ملی و نحوه صدور سند مالکیت آن  تعریف منابع ملی: به معنی اخص به شرح ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرضه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و پیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو

Read More »
اسکرول به بالا
×

با سلام

به کارشناسی رسمی خوش آمدید. چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟

× درخواست کارشناسی از واتس اپ
درخواست کارشناس آنلاین